Return to PRODUKTE

Oorplaatjie 4

TAG 4 (1)

  • Die TFA 4 Oorplaatjie word gebruik vir identifikasie op Beeste
  • Hulle grootte is 102mm x 73mm
  • Die prys is R5.00 per oorplaatjie wat bestaan uit die manlike en vroulike deel.