HOME

Oor ons

Agtergrond tot Tags for Africa Sisteme

 • Menige Oorplaaitjie identifikasie Sisteme beskikbaar op die Suid Afrikaanse mark, van twyfelagtige kwaliteit, hoë pryse, veroorsaak verwarring onder boere en verspreiders.
 • Sekere ingevoerde Plaaitjies met beloftes van goeie kwaliteit het boere al sleg in die steek gelaat.
 • Sommige Plaaitjie vervaardigers blyk nie in staat te wees om Oorplaaitjies van landurige kwaliteit te voorsien nie.
 • Tags for Africa, na baie jare se eksperimente, kon daarin slaag om ‘n einde te maak aan verwarring oor diens, kwaliteit en prys.
 • Tags for Africa verskaf ‘n volledige reeks oorplaaitjies en bykomstighede wat elke verbruiker benodig, veral die behoefte aan uitstekende diens, gehalte en prysvoordeel.

Background to Tags for Africa systems

 • Many Ear Tag identification systems on the Southern African with questionable quality, at high prices, causes confusion among farmers, feedlots and distributors
 • Some imported Tags claiming high quality have let farmers down badly
 • Most local Tag producers seem unable to provide Tags of lasting quality and service users ineffectively
 • Tags for Africa was established to end the confusion about service, quality and price
 • Tags for Africa provides the complete range of animal Ear Tags and accessories that satisfies all users needs, especially their desire for excellent service, quality and price advantage

Tegniese eienskappe van Tags for Africa Oorplaatjies

 • Tags for Africa Oorplaaitjies is vervaardig van hoë gehalte, UV bestande, PVC polimeer, plastifiseermiddel, HMF stabiliseerder en kleurpigmente.
 • Hulle beskik oor ‘ n treksterkte van 13,9 en ‘n verlenging Mpa persentasie van 319,6 in terme van SA Buro vir Standaarde toets metodes 507 en 504.
 • Tags for Africa Oorplaaitjies bly buigsaam by temperatuur wisselling van -45 C (Koue Buig: SABS Metode 501) te 150 C (hitte-stok: SABS Metode 500).
 • Elke Tags for Africa Oorplaaitjie het mediese veld goedkeuring van die WNNR.
 • Die Pen en houer meganisme met Laser en strepieskodedruk of RFID “chip” skakel om elektroniese databasisbestuur in staat te stel.

Technical features of Tags for Africa  Ear Tags

 • Tags for Africa Ear Tags are manufactured from high quality, UV resistant, PVC polymer, plasticiser, HMF stabiliser and colour pigments
 • They possess a tensile strength of 13.9 Mpa and an elongation percentage of 319.6 in terms of SA Bureau of Standards test methods 507 and 504
 • Tags for Africa Ear Tags remain flexible at temperature ranges from -45oC (Cold Bend: SABS Method 501) to +150oC (Heat Shock: SABS Method 500)
 • Each Tags for Africa Ear Tag has medical field approval from the CSIR
 • The Pin and holder mechanism provides for easy fitting with a tensile strength of 25 kg breaking power
 • Tags for Africa Tags are available with Laser and Bar Code printing or RFID microchip to enable linkage with electronic database management

Praktiese kenmerke van Tags for Africa Oorplaaitjies

 • Tags for Africa Oorplaaitjies beskik oor die sterkste Pen en Houer kombinasie wat langdurige en veilige pas verseker.
 • Die Tags for Africa Toedieningsapparaat Pen kan met gemak gebruik word op die meeste pastange.
 • Tags for Africa se merkpen bied ‘n mengsel van ink en chemikalië wat ‘n permanente merk in die oor brand, sodat die identifikasie merke nie verlore gaan nie.
 • Weens die hoë gehalte, buigsame materiaal wat gebruik word kan die Tags for Africa Plaatjie nooit kraak, verdeel of skeur en kan sodoende die ernstigste hitte en sonnige omstandighede teenwoordig in Afrika vir baie jare weerstaan.
 • Beskikbaar in 16 kleure plus persoonlike kleure soos bepaal deur kliënte met bestellings van 10 000 Plaaitjies of meer.
 • RFID chip vergemaklik van groot troppe en beter akkuraatheid deur middel van elektroniese bestuur maklik.

Practical features of Tags for Africa Ear Tags

 • Tags for Africa Ear Tags possess the strongest Pin and holder combination that ensure long lasting and secure fitting
 • The Tags for Africa Pin can be used on most fitting tongs with ease
 • Tags for Africa’s marking Pen provides a blend of ink and chemicals that burn a permanent marking into the Ear Tag so that identification markings are never lost
 • Owing to the high quality, flexible materials used the Tags for Africa can never crack, split or tear away and can withstand the severe thermal and solar conditions present in Africa for many years
 • Available in 15 colours plus customised colours as specified by clients for orders of 10,000 tags or more
 • RFID microchip enables faster counting of large herds and better accuracy through electronic management

Tags for Africa kleinhandelpryslys en verpakking groottes

Tag 1  15mm x 55mm (Sheep) = R 2,80
 
 
Tag 2  34mm x 58mm (Sheep/Goat) = R 3.20
 
 
Tag 3  55mm x 60mm (Cattle) = R 3.80
 
 
Tag 4  70mm x 100mm (Cattle) = R 5.00
 
 
Tag 5 Reflector 80mm x 100mm (Cattle) = R15,75
 
 
Applicator Gun = R185.00
 
 
Applicator Pin = R15.00
 
 
Weaning Nose Ring = R17.00

Company Profile

View Company Profile

Besigheids profiel

sien die maatskappy se profiel